رباني

  • په ترکیه کې له دوستم سره د صلاح الدین رباني کتـنه

    د بهرنیو چارو وزیر او د دوستم او محقق د «نجات افغانستان» اپوزیسون غړي صلاح الدین رباني له جنرال دوستم سره ليدلي ديدوستم چې پر ایشچي د جنسي تېرې له هڅې وروسته په ترکیه کې شپې سبا کوي، وړاندې تر دې له محقق سره هم خبرې کړې وې
    صلاح

    ...

    یکشنبه, 15 آوریل , 2018