تا حمایت جهانی از مواد مخدر کاهش نیابد مبارزه با آن بی فایده است

تا حمایت جهانی از مواد مخدر کاهش نیابد مبارزه با آن بی فایده است

 

 خشخاش در افغانستان وجود دارد، اما افرادیکه خشخاش را مبدل به افیون می کنند، آنان کی هستند که ما جلو شان بگیریم. آیا اینکار ملت فقیر افغانستان است و یا  اینکه تکنالوژی معاصر، بدست کشور های پر قدرت در منطقه است که از خشخاش افیون ساخته است.

در نشست دو روزه که به منظور مبارزه با مواد مخدر در کابل به راه انداخته شده بود، از عالمان دین خواسته شد، تا در مساجد و دیگر اماکن دینی بر ضد این پدیده تبلیغ کنند.

شماری از عالمان دین در این نشست تاکید کردند، تا زمانیکه حمایت جهانی از کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان کاهش نیابد، تلاش و مبارزه آنان در این زمینه نتیجه یی موثر را در پی نخواهد داشت.

این نشست به روز شنبه از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر و برخی از ادارات دیگر با حضورعالمان دین از 34 ولایت کشور در کابل راه اندازی شد.

عبدالمالک ضیایی رییس مساجد وزارت حج و اوقاف افغانستان گفت، تا وقتی که حمایت بین المللی از قاچاق و تولید مواد مخدر کم نشود، تبلیغات آنان اثر گذار نخواهد بود:

« خشخاش در افغانستان وجود دارد، اما افرادیکه خشخاش را مبدل به افیون می کنند، آنان کی هستند که ما جلو شان بگیریم. آیا اینکار ملت فقیر افغانستان است و یا  اینکه تکنالوژی معاصر، بدست کشور های پر قدرت در منطقه است که از خشخاش افیون ساخته است.

نمی توان با خطاب قرار دادن چهار جوان از طریق منبر مسجد جلو مبارزه با مواد مخدر را گرفت.»

در بخش از این نشست، ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان روی همکاری های بیشتر عالمان دین در راستای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

بیشتر بخوانید  ویدیو/ رونق تولید مواد مخدر در هلمند

اما برخی دیگر از عالمان دین از ادارات حکومتی انتقاد کردند، که آنان قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر نکرده و مورد مجازات قرار نمی دهند.

در همین حال شماری از کارشناسان امور، این سخنان عالمان دین را تایید می کنند و می گویند، که پول بدست آمده از مواد مخدر را مافیا به دست آورده، اما ضرر آن را دهقانان افغان متحمل می شوند.

حبیب الله رفیع یکی از این کارشناسان:

« موضوع اصلی اینست که مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدر قصداً می خواهند که افغانستان را در حالت جنگ و دربدری نگهدارند، تا اینکه آنان بتوانند از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر فایده بدست آورند. در اصل پول بدست آمده آنرا خود آنان حاصل می کنند نه دهقانان افغان.»

مبارزه با کشت و مواد مخدر در افغانستان مساله تازه یی نیست، پیش از این نیز به  هدف مبارزه با این پدیده نشست های زیاد در این کشور به راه انداخته شده است اما به گفتهء آگاهان امور نتیجه مثبت را در قبال نداشته است.

گفته می شود، هنوز هم 90 درصد از مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می گردد که این مساله نگرانی بسیاری از کشورهای جهان را در پی داشته است.

عالمان دین به این باور اند، که برای مبارزهء موثر با مواد مخدر، باید گفتگو های صلح در کشور موافقانه به پایان برسد.

به گفته آنان با تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان، می توان جلو کشت و قاچاق مواد مخدر را گرفت.

همرسانی کنید!