ویدیو/ مزارع خشخاش آماده برداشت

آریانا نیوز: کشت خشخاش در افغانستان به راحتی انجام می شود و قاچاقچیان مواد مخدر سالهاست به این کار مشغول هستند…

همرسانی کنید!
  1. جمشید :

    درود بر شما دولت نباید کشاورزان را اذیت و زراعت آنها را خراب کند باید اول شرایط کاشت یک محصول با صرفه جایگزین تریاک فراهم کند بعد اگه کشاورزان رعایت نکردن مزاحم گاشت تریاک شود.سپاس

  2. ناشناس :

    خیلی نامرد هستید زحمات کشاورزان را خراب می کنید

  3. مصی قمی :

    حیففف ، اینارو میفرستادید اوروپا کافرا معتاد بشن