29 جدی 1394 - همه اخبار

آغاز پیکار پاکسازی کشت‌زارهای خشخاش در ولایت کندهار

آغاز پیکار پاکسازی کشت‌زارهای خشخاش در ولایت کندهار

آریانا نیوز: مقام‌های محلی ولایت کندهار می‌گویند که تاکنون ده‌ها جریب زمین در این ولایت از کشت خشخاش پاکسازی شده‌اند.
درهمین حال کشاورزان می‌گویند که نبود بازار مناسب برای فرآورده‌هایشان آنان را مجبور می‌سازند تا خشخاش کشت کنند.

پولیس ولسوالی پنجوایی جایی که مقام‌های امنیتی کندهار زمین‌هایی که در آن خشخاش کاشته شده است را پاکسازی می‌کنند و از کشاورزان می‌خواهند تا در این پیکار با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

حضرت ولی سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی پنجوایی گفت: “نظر به هدایتی که ما از وزارت داخله و قومندان امنیه داریم در تفاهم با مردم ما کشت مواد مخدر را بند کردیم”.

اما کشاورزان یکی از عوامل افزایش کشت خشخاش را در این ولایت نبود بازار مناسب برای فرآورده‌هایشان میدانند.

یکی از این کشاورزان افزود: “دولت که ما را از کشت موادمخدر منع می کند؛ باید به تولیدات زراعتی ما بازار مناسب پیدا کند. کشمش های ما در کشمش خانه ها مانده است و کسی حاضر نیست آن را خریداری کند”.

درهمین حال ولسوال پنجوایی می‌گوید که برای جلوگیری از کشت خشخاش آنان در نظر دارند تا برای کشاورزان زمینه بازار مناسب و نیز خدمات اجتماعی را فراهم کنند.

فضل محمد اسحاق زی ولسوال پنجوایی تصریح کرد: “ما برای مردم پروژه هایی را به دل خودشان اجرا کرده ایم و حالا مصمم هستیم تا تریاک را از بین ببریم. ما در همکاری با مسئولان مربوط و همکاری مردم با تراکتورهای خودشان زمین های زیر کشت مواد مخدر را تخریب کردیم و هیچ نهادی در این باره با ما همکاری نکرد”.

آمارهای مقام‌های محلی قندهار نشان می‌دهد که امسال خشخاش در ولسوالی‌های شمالی، جنوبی و شرقی ولایت کندهار بیشتر کاشته شده است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی کمیتهٔ حمایت از نظامیان پیشین از وضعیت زندان های تحت کنترول طالبان
همرسانی کنید!