ویدیو/ کوچ اجباری باشنده گان قوش‌تپه جوزجان توسط طالبان

آریانا نیوز: روایت مردم: طالبان پس از یک‌هفته بار دیگر باشنده گان قوش‌تپه جوزجان را کوچ اجباری دادند…

غصب زمین های ترکتباران توسط کوچی ها با حمایت طالبان ادامه دارد.

همرسانی کنید!