ویدیو/ حمایت اردوی ملی پاکستان از طالبان و القاعده

آریانا نیوز: اردوی ملی پاکستان مستقیماً از طالبان، القاعده و سایر گروه های تروریستی حمایت می کند…

بنابر افشاگری رحمت الله نبیل، همين اكنون تمام مراكز جلب و جذب و تنظيم تروريستان تحت نظارت و مديريت مستقيم لشكر طيبه/جيش محمد/حزب المجاهدين به سركردگى حافظ سعيد، صلاح الدين، عبدالرحمن مكى و ديگر سازمانهای تروريستى به همكارى عبدالله گل پسر جنرال حميد گل، اعجاز الحق پسر جنرال ضيالحق، كرنيل نعمان پسر كرنيل امام، و افسرMI-206 پاكستان به اسم ميجر عابد مشهور به (عابد بهايى) در چندين شهر پاكستان دوباره فعال گرديده اند و جهت تمويل اين گروپ هاى تروريستى موسسه خيريه فلاح انسانيت را دو باره فعال ساخته اند و از تمامى كشور هايي كه در عقب ترويج و افراطيت در اين منطقه جهت تعقيب اهداف خود استند، پول جمع آورى می كنند.

همرسانی کنید!