22 سرطان 1399 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ واکنش ها به توزیع تذکره برای کوچی ها در پروان

آریانا نیوز: حکومت می خواست برای کوچی ها در پروان خانه و تذکره توزیع کند که شورای شمالی در مقابل این عمل کرد استاده گی نشان دادند…

همرسانی کنید!
  1. خواجه محمد نعیم قادری :

    شهروندان شریف پروان باید بیدار و هوشیار باشند که مبادا توطئه های ارگ در جهت برهم زدن ترکیب نژادی آن ولایت عملی شود. این کار را ارگ سالاران در گذشته در لوگر کردند. و بزرگان لوگردر همدستی با ارگ در حق شهروندان لوگر خیانت کردند. در ولایت کوچک لوگر که شهروندان خودش زمینی برای ساختن یک آلونک نه دارند، حامد کرزی خاین سی هزار جریب زمین به کوچی ها می بخشد. امروزه بیش از 50 در صد زمین های کشاورزی در لوگر به خانه مسکونی بدل شده است. چرا که مردم مشکل مسکن دارند و کسی برای آن ها یک بسوه زمین نه می دهد تا خانه بسازند. امروزه به لحاظ بر هم خوردن ترکیب نژادی لوگر منازعات زیادی بروز کرده و آرامش از مردم گرفته شده است.
    ایستادگی شهروندان شریف پروان را می ستایم.
    ما مخالف اسکان کوچی ها نیستیم باید که اسکان داده شوند و به این فرهنگ و شیوه زندگی پایان داده شود. اما نه به قیمت برهم خوردن نظم اجتماعی. کوچی ها باید در ولایاتی اسکان داده شوند که هم زمین وافر دارند و هم از لحاظ قومی و فرهنگی با آن ها همخوانی دارند.