ویدیو/ هشدار گلبدین حکمتیار به ارگ ریاست جمهوری

آریانا نیوز: گلبدین حکمتیار، با شماری از هواداران این حزب در کابل راهپیمایی اعتراضی داشتند، هشدار می‌دهد که اگر حکومت خواست‌های آن‌ها را برآورده نسازد، دامنۀ اعتراض‌های این حزب به شهرهای بزرگ کشور کشانده خواهد شد…

هواداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در کابل دست به اعتراض زدند. این معترضین می‌گویند اگر دولت خواست‌های آن‌ها را نپذیرد و زندانیان این حزب را آزاد نكند؛ اعتراضات گسترده‌‌ای را در سایر مناطق كشور نیز آغاز خواهند کرد.

حکمتیار به حکومت ۱۰ روز مهلت داد تا به خواست‌های حزب اسلامی رسیده گی کند.

حکمتیار هشدار داد که عملی نشدن خواست‌های حزب اسلامی او را به برپایی قیام ملی در سراسر کشور وادار خواهد ساخت.

این اظهارات او واکنش‌های گسترده را در پی داشت. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری گفته بود که تهدید حکمتیار برای سقوط حکومت فکاهی سیاسی است.

همرسانی کنید!