12 سرطان 1396 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ نجات معجزه آسای طفل خردسال از زیر آوار

طفل خردسال یک و نیم ساله ای که سه روز در زیر آوار بسر برده بود بصورت معجزه آسا توسط نیروهای عراقی نجات پیدا کرد.

تمام اعضای خانواده این طفل بر اثر بمبی که توسط داعش به منزل شان اصابت کرده بود کشته شدند.

همرسانی کنید!