26 سرطان 1400 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ پیام فرزند مارشال دوستم از خط نخست نبرد در جوزجان

آریانا نیوز: یار محمد دوستم فرزند مارشال در داخل جوزجان: نگران نباشید ما اینجا استیم…

این در حالیست که در جوزجان فقط نیروهای مارشال دوستم‌ با طالبان می جنگند و از نیروهای امنیتی کشور خبری نیست.

در همین پیوند رییس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با انتقاد از کمک‌های دولت به نیروهایی که علیه طالبان می‌جنگند، اظهارداشت که دولت به نیروهای تحت رهبری او کمکی نکرده است.

مارشال عبدالرشید دوستم رییس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت که دولت به نیروهای تحت فرمان او در جنگ علیه طالبان، کمکی نکرده است.

معاون اول پیشین رییس جمهور همچنین از طالبان خواست تا به میز مذاکره بازگردد.

برخی از سیاسیون کشور نیز درباره عملکرد دولت خاصتاً درباره کمک به نیروهای خیزش مردمی انتقاد کرده‌اند.

همرسانی کنید!