ویدیو/ لحظه به قتل رساندن یک فلسطینی بی دفاع

آریانا نیوز: در این ویدیو یک جوان فلسطینی به حیث تفریح از پشت هدف قرار قرار می‌گیرد و به قتل می رسد…

به تازه گی در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی نشر شده که نشان می‌دهد عساکر اسراییلی یک جوان فلسطینی را در حالی هدف قرار می‌دهند که وی پشت به آنها و با فاصله زیاد در حال دور شدن است.

هاآرتص اذعان کرد که در تحقیقات از این عساکر مشخص شده که این اقدام به حیث تفریح انجام شده است.

همرسانی کنید!