ویدیو/ لحظه جنایت وحشیانه پولیس امریکا +18

آریانا نیوز: پولیس امریکا باز هم با یک جنایت جدید خبر ساز شد. در این ویدیو شاهد یک جنایت بسیار وحشیانه توسط پولیس امریکا خواهید بود…

فیر مرمی به یک سیاه پوست غیرمسلح که به روی زمین افتاده بود!

همرسانی کنید!
  1. ناشناس :

    پلیس چاره ای نداشت تو جیبش یه چیزی داشت.

  2. ناشناس :

    این یک جانی بود که خدا میدونه چه جنایتهایی میکرده که پلیس اینجوری تمومش کرد، پلیس میدانست که برای این شلیک محکوم نمیشود وگرنه همچی کاری نمیکرد.