ویدیو/ لت و کوب مردم پنجشیر توسط افراد طالبان

آریانا نیوز: اینجا قریه تنخو ولسوالی دره ولایت پنجشیر است؛ پس از حمله اخیر نیروهای جبهه مقاومت بالای پایگاه های طالبان در اینجا، اینک طالبان مردم ملکی را شکنجه می کنند…

منابع محلی می گویند که هربار طالبان تلفات میبینند از مردم ملکی انتقام می گیرند.

همرسانی کنید!
  1. مرتضی احمدی :

    طالبان وطالبانیسم تفکر مرتدو واپس گرای قرن حاضر. قطعا آخرین تیر در تیردان جهالت و حماقت است و به زودی توسط ملت افغانستان به زباله دان ریخته خواهند شد. طالبان ضد دین و مذهب و ضد بشریت و انسان است. ننگ بر طالبان و حامیان بی شرفش.