ویدیو/ لت و کوب مسوول دواخانه توسط یک زن خشمگین

آریانا نیوز: یک زن چینایی که نمی‌خواست اطلاعاتش را ثبت کند با مسوول دواخانه درگیر شد…

در ایام بحران کرونا، دواخانه‌های چین موظف استند اطلاعات مریضانی را که دوای تب بر می‌خواهند، ثبت کنند.
یک زن چینایی که نمی‌خواست اطلاعاتش را ثبت کند با مسوول دواخانه درگیر شد. در نهایت این زن پس از اعتراف به عمل غیرقانونی خود، بازداشت و جریمه شد.

همرسانی کنید!