ویدیو/ لت و کوب یک خدمتکار زن در بحرین

آریانا نیوز: در این ویدیو یک زن اقدام به لت و کوب خدمتکار خود می کند…ویدیویی در شبکه های مجازی دست به دست می شود که در آن یک زن بحرینی با خدمتکار زن خود به شیوه ای وحشیانه رفتار می کند.

به نقل از اخبار ۲۴، در این ویدیو یک زن اقدام به لت و کوب خدمتکار خود می کند و فردی دیگر نیز در این ویدیو دیده می شود که به این خدمتکار فحاشی می کند.

همرسانی کنید!