ویدیو/ لت و کوب یک مهاجر افغان توسط پولیس انگلیس

این ویدیو در داخل طیاره ترکیه ، پرواز لندن-استانبول، ثبت شده است، در این ویدیو دیده می‌شود که یک مامور اخراج پناهجویان قبل از پرواز طیاره، یک پناهجو اخراجی را که گفته می‌شود افغان باشد، با سیلی می‌زند.

اهتزاز علی، مرد 27 ساله که این ویدیو را ثبت کرده، گفت: آن مرد افغان در داخل طیاره ناراحت بود، اما هیچ‌گونه کار خلاف در مقابل خدمه طیاره و یا مسافرین دیگر انجام نداده بود.

وی افزود: ناگهان پولیس انگلیس، داخل طیاره شد و بطور فزیکی با وی برخورد کرد، زمانیکه پناهجو گریه می‌کرد و فریاد می‌کشید که با برگشتن به افغانستان زندگی اش با خطر مواجه خواهد بود، مامور انگلیسی وی را سیلی زد و سرش را با فشار پایین آورد.

همرسانی کنید!