ویدیو/ افشاگری یکی از قوماندانان جبهه مقاومت ملی درباره جنگ پنجشیر

آریانا نیوز: همسنگر قوماندان حسیب پنجشیری و یکی از قوماندانان جبهه مقاومت ملی از حضور و حمایت نیروهای خارجی و پشت پرده جنگ در پنجشیر می گوید…

همرسانی کنید!