27 سنبله 1400 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ آرزوی موفقیت قهرمان مبارزات آزاد تاجکستان برای احمد مسعود

آریانا نیوز: سمندر مرادوف، قهرمان مبارزات آزاد پس از پیروزی‌اش در سازمان جهانی EFC، پیروزی اش‌ را به احمد مسعود تقدیم نموده و گفت احمد برایت در امر مبارزه استقامت می‌خواهم…

همرسانی کنید!