ویدیو/ قتل دلخراش سه جوان بغلانی با دستان بسته

آریانا نیوز: افراد طالبان در تازه ترین جنایت شان سه جوان را در ولایت بغلان بازداشت و بعد در حالی‌که دست هایی هر سه بسته است آنها را گلوله باران می کنند…

این طالب به زبان پشتو می گوید؛ اینها تسلیم نشده بودند آنها را کشتیم و بعد همه الله اکبر می گویند.

قابل یاد آوری است که هر سه جوان اعضای یک خانواده اند.

همرسانی کنید!
  1. هیهات :

    طالب بی شرف
    تو مقاومت گران را کشتی و با این عمل فرمان کشته شدن خودت را صادر کردی.
    ریشه طالب را خواهیم سوخت و شمال را از لوث وجود طالب و طالب دوستان پاک خواهیم گزد.