ویدیو/ فقر و گرسنه گی بی سابقه در بامیان

آریانا نیوز: منابع با نشر این ویدیو می گویند که شمار زیادی از مردم برای گرفتن کمک در این صف ایستاده اند…

پس از روی کارآمدن حکومت سر پرست کنونی فقر و گرسنه گی به گونه بی پیشینه ای در کشور افزایش یافته است.

از سوی هم کمیته صلیب سرخ جهانی درباره بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و تشدید فقر در کشور هشدار داده‌است.

این کمیته در تویتر نوشت: ده‌ها هزار نفر در افغانستان شغل خود را از دست داده‌اند و برای گذراندن زنده گی تلاش می‌کنند.

صلیب سرخ افزوده است، برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، باید سرمایه گذاری بیشتر صورت گیرد.

این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای مربوط به سازمان ملل بارها از تشدید گرسنگی در افغانستان خاصتاً در زمستان پیش رو ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواستار کمک شده‌ بودند.

 

 

همرسانی کنید!