ویدیو/ بحران فقر و بیکاری در کشور و اولویت های عجیب طالبان!

آریانا نیوز: بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر زنده گی می کنند، 100 هزار نفر شغل خود را از دست داده اند، اما اولویت طالبان جمع آوری و برداشتن بیرق های ملی از قبرها است…

منابع می گویند که این تصاویر مربوط به ولایت کنر می باشد.

همرسانی کنید!