1 سرطان 1400 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ غارت منازل مردم در ولسوالی پاتو دایکندی توسط طالبان

آریانا نیوز: در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی نشر شده مشاهده می شود که نبردها در ولسوالی پاتو دایکندی شدت گرفته و طالبان مشغول آتش زدن و غارت منازل مردم استند…

از سوی هم بیجا شده های جنگ در نیلی مرکز ولایت دایکندی از بی توجهی حکومت نسبت به سرنوشت شان شکایت دارند و می گویند که از چهار روز به این طرف، به آنان توجه و کمک صورت نگرفته است.

اما رئیس مبارزه با حوادث طبیعی می گویند که برای یک هزار و ۱۰۰ خانواده مواد غذای توزیع شده است.

به تاریخ ۲۷ جوزا، مناطق سرتگاب و بیری ولسوالی پاتو به دست طالبان سقوط کرد و در حدود ۱۵۰۰ خانواده آواره شدند.

اما به گفته این بیجا شده ها، گروه طالبان خانه های مسکونی و خرمن ها را به آتش زدند و اموال شان را غارت نموده اند.

 

همرسانی کنید!