ویدیو/ اظهارات یک مقام طالب درباره تجاوز جنسی بالای یک زن در پنجشیر

آریانا نیوز: رییس محکمه شهری طالبان در پنجشیر به وضاحت تایید می کند که طالبان بالای زنی در پنجشیر تجاوز کرده اند…

مولوی امین‌الحق رییس محکمه‌ شهری طالبان در پنجشیر و عضو هیئت بررسی طالبان برای رویداد خاواک در یک پیام صوتی تایید می‌کند که بر یک زن در این ولسوالی از سوی افراد طالبان تجاوز جنسی شده است.

همرسانی کنید!