ویدیو/ وقتی طالبان زنان غریب و تنها را به دام می اندازند!

آریانا نیوز: طالبان که هزاران عسکر حکومت گذشته را ترور و به بهانه های مختلف زندانی کرده اند اکنون به آن بسنده نکرده و نوبت به ناموس مردم رسیده است…

همرسانی کنید!