ویدیو/ شکنجه یک پسر ۱۳ ساله در ولسوالی بگرامی کابل

آریانا نیوز: در نوار تصویری این مرد می‌گوید: هلال پسرم پنج روز می‌شود مفقود شده است، به ولسوالی بگرامی مراجعه کردم، اما هیچ کسی به من معلومات نداد. طالبان مرا لت‌وکوب کردند…

گفته می شود که طالبان این پسر ۱۳ ساله را در ولسوالی بگرامی کابل به دلیل داشتن تیک تاک روی مبایل اش شکنجه و بازداشت کرده اند.

همرسانی کنید!