ویدیو/ شکنجه بی رحمانه دختر جوان توسط نامزادش

آریانا نیوز: یک مرد جوان تصاویر شکنجه نامزاد خود را در جلوی کمره و بصورت لایو در فیس بوک نشر کرد…

در یکی از شهرهای تایلند مردی نامزاد خود را به شدت مورد لت و کوب قرار داد در حالی که به صورت لایو از او برای کاربران فلم می گرفت.

دختر نگون بخت با چهره ای کبود و چشمانی متورم از ترس هرچه که نامزادش می گفت با سر تایید می کرد. صدای مرد در این فلم به گوش می رسد که دختر را به سرقت از شرکت خصوصی اش و همچنین برقراری اتهام با شخص دیگری متهم می کند.

دقایقی بعد از نشر این ویدیوی تکان دهنده در شبکه های اجتماعی ماموران پولیس با هوشیاری رد این مرد را زدند و با پیگیری های دقیق به خانه او حمله ور شدند. گفتنی است پس از دستگیری مرد تایلندی، دختر توسط ماموران به شفاخانه منتقل شد.

همرسانی کنید!