7 میزان 1400 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ سندی دیگر از جنایت طالبان در دایکندی

آریانا نیوز: این عمل کرد طالبان در کدام دین توجیه می شود که مردم را به زور تفنگ از خانه و کاشانه شان بیرون کنند و خانه هایشان را آتش بزنند تا خیال بازگشت هم نکنند؟

در هفته‌های اخیر، ظلم و بیدادگری گروه طالبان در برخی نقاط کشور و خاصتاً ولایت هزاره‌نشین دایکندی به اوج خود رسیده است.

طالبان در این منطقه صدها خانواده را تاکنون به زور مجبور به ترک خانه‌های شان کرده‌اند و در برخی موارد حتی خانه‌های آنها را حریق کرده‌اند.

همرسانی کنید!