6 میزان 1400 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ سخنان سفیر افغانستان در تاجکستان درباره فرار امرالله صالح

آریانا نیوز: ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجکستان: فرار در قاموس مقاومتگران نیست؛ امرالله صالح در پنجشیر است…

همرسانی کنید!