ویدیو/ سر گروپ دسته ترور های هدفمند طالبان در کابل به دام افتاد

آریانا نیوز: سر گروپ دسته ترور های هدفمند گروه طالبان که وظیفه ترور څارنوالان، کارمندان دولتی، افسران اردوی ملی و افراد ملکی داشتند را در ولسوالی قره باغ ولایت کابل بازداشت شد…

نیروه های قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی سر گروپ دسته ترور های هدفمند گروه تروریستی طالبان که وظیفه ترور څارنوالان ، کارمندان دولتی، افسران اردوی ملی و افراد ملکی داشتند را در ولسوالی قره باغ ولایت کابل بازداشت کردند.

همرسانی کنید!