ویدیو/ زنده گی دشوار یک خانواده ناشنوا در پروان

آریانا نیوز: همایون ۶۱ ساله با خانمش، پدر و مادر خانواده هشت نفری اند که بجز یک کودک، تمامی اعضای این خانواده ناشنوا استند…

اکثر اعضای این خانواده زیر سن اند تنها نان آور پیرمرد خانه است.

 

همرسانی کنید!