ویدیو/ اشتباهات لفظی رییس جمهور غنی بازهم خبر ساز شد

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی در مراسم دریافت دوکتورای افتخاری از پوهنتون ملی تاجکستان، شعر معروف رودکی را غلط خواند…

رییس جمهور غنی شعر مشهور رودکی، بوی جوی مولیان آید همی را، در پوهنتون ملی تاجکستان نادرست خواند.

البته این بار اول نیست که رییس جمهور اشعار را غلط می خواند، چند سال پیش شعری معروف علامه اقبال لاهوری را در یک نشست در اسلام آباد اشتباه خوانده بود.

 

همرسانی کنید!