ویدیو/ رنجری که بعد از ۸ سال از کوه پایین آورده شد!

آریانا نیوز: تعدادی از نیروهای اردوی ملی یک عراده رنجر را که ۸ سال پیش به دلیل تخریب پل توسط طالبان در میان کوه گیر مانده بود، پایین آورده و مورد استفاده قرار دادند…

همرسانی کنید!