ویدیو/ رقص طالبان در مسجد!

آریانا نیوز: به گفته منابع محلی طالبان پس از کشتن افراد بی گناه به رقص و پایکوبی در مساجد می پردازند…

طالبان همچنین کشته شدن افراد بی گناه در ماه مبارک رمضان را پاداش خوانده اند.

این مسجد در منطقه خیربین در منطقه یوسف خیل پکتیکا واقع شده است.

 

همرسانی کنید!