آیا این ویدیوی رقص شاه حسین مرتضوی است؟!

آریانا نیوز: ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده و گفته می شود رقص و پایکوبی شاه حسین مرتضوی پس از تعین اش به حیث مشاور رییس جمهور می باشد…

گفتنی است که رییس جمهور غنی در فرمانی، شاه‌حسین مرتضوی را به حیث مشاور ارشدش در امور فرهنگی تعین کرده است.

شاه حسین مرتضوی، در پیوند به منصب کنونی اش در حکومت می گوید: سالها در جامعه کار نمودم اما کسی من را مورد توجه قرار نداد تا اینکه اشرف غنی من را دعوت کرد و از من خواست که با او همکاری نمایم.

مرتضوی خود را مدیون اشرف غنی برای ایجاد فرصت می داند.

شخصیت کنونی مرتضوی ناشی از همین مسئله است که اشرف غنی او را از زمین به عرش برده است و اکنون دفتر، خانه، موتر ضد مرمی و محافظ دارد.

در واقع شخصیت اصلی او را همین تغییر مهم در زنده گی شخصی و کاری او شکل می دهد و این را مدیون غنی می داند.

کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند که مرتضوی شخصیت متملق دارد و در تلاش است که موقف خود را از دست ندهد. او می داند که چه موضع و گرایشی در حکومت مورد توجه است و به همان جهت حرکت می نماید. وی در هر موضوعی اظهار نظر می نماید، اما ادبیات ملایم دارد. در این اواخر شخصیت مستقل خویش را از دست داده است و در راستای اهداف ارگ گام و قلم می زند.

شاه حسین مرتضوی پیش از اینکه معاش اش از طرف حکومت حواله شود و به حیث مشاور ارشد رییس جمهوری تعین شود می گفت: این حکومت فاشیستی به عدالت اجتماعی و حقوق برابر شهروندی باور ندارد و تمام تعیینات از قوم خود اشرف غنی است.

همرسانی کنید!
  1. عطاالله امیری :

    خوب است