13 سرطان 1396 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ رفتار وحشیانه پولیس جرمنی با یک مهاجر

پولیس جرمنی یک سیاه پوست را که بلیط قطار نداشت بصورت بسیار وحشیانه از قطار بیرون می اندازد!

همرسانی کنید!
  1. sarwar :

    این یک ظلم حقیقی است و یک افغان هم به همین شکل به قتل رسیده بود در زندان شهر هامبورک بنام نجیب الله جهش ولی معلوم نشد البته این مطلب را وکیل مدافع ان برای ما گفته بود و لی به ما صرف جنازه نجیب الله جهش از آلمان توسط پرواز هوائی البته از شهر هامبورگ المان به طیاره تسلیم داده شده بود که رسید به کابل ولی مرگ ان معلوم نشد معلوم میشه که انرا هم پولیس کشته ولی در دفتر حقوقی مللل متحید ما عرض خود را می کنیم و یا اینکه برای ما جواب داده شود