ویدیو/ دوستی یک طفل هندی با مارهای خطرناک

آریانا نیوز: بازی با مار‌های غول پیکر و شستن آن‌ها در آب از تفریحات خطرناک پسر ۷ ساله هندی به شمار می‌رود…

ویدیویی که یک طفل 7 ساله هندی را در حال بازی با تعدادی مار غول پیکر نشان می دهد تبدیل به یکی از ویدیوهای پربازدید شبکه های اجتماعی شده است. این ویدیو دویش آدیواسی را در حالی که با سه مار خود غذا می خورد و می خوابد نشان می دهد.

همرسانی کنید!