ویدیو/ دفاع شجاعانه یک مادر فلسطینی از فرزندش

آریانا نیوز: این مادر فلسطینی در اقدامی شجاعانه توانست فرزندش را نجات دهد…

یک نظامی زن رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی که قصد دستگیری یک نوجوان فلسطینی را داشت توسط یک مادر فلسطینی لت و کوب شد.

همرسانی کنید!