ویدیو/ دستگیری مخفیانه نظامیان پیشین توسط طالبان

آریانا نیوز: طالبان نظامیان پیشین را مخفیانه دستگیر و با دست وچشم های بسته به مکان نامعلوم انتقال می دهند…

برخی منابع می گویند که طالبان اکثر این افراد را بی رحمانه شکنجه و سپس به قتل می رسانند.

این در حالی است که رهبران حکومت طالبان عفو عمومی اعلام کرده اند.

همرسانی کنید!