13 میزان 1399 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ دزدی والی ولایت پروان از کمک های سیلاب زدگان

آریانا نیوز: دزدی والی ولایت پروان از کمک های سیلاب زدگان شرم آور وننگین است…

منابع می گویند که مواد کمک شده را جهت فروش طور مخفی در چند کانتینر جابجا کردند و بجای رهبران و مقامات شورای شمالی یک وکیل ولایت کندهار آمده در این ولایت از حق اشخاص مستحق دفاع می کند و دست بر افشاگری از فساد می زند.

 

همرسانی کنید!