ویدیو/ درگیری پولیس آرجنتاین با مردم معترض

آریانا نیوز: پولیس آرجنتاین برای متفرق ساختن معترضان از گاز اشک آور و مرمی های پلاستیکی استفاده کرد. مردم به بودیجۀ تصویب شده سال ۲۰۱۹ عیسوی معترض بودند…

همرسانی کنید!