ویدیو/ وقوع درگیری در میان هواداران گلبدین حکمتیار

آریانا نیوز: تظاهرات ضد حکومتی هواداران گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل تنش آلود شد…

شماری از اعضای این حزب در جریان تظاهرات ضد حکومتی باهم درگیر شدند.

از سوی هم حضور رهبر این حزب در جریان سخنرانی در اطاق زِرهى مورد انتقاد کاربران قرار گرفته و شمار زیادی از آنها گفته اند که حکمتیار رهبری است كه به فكر جان شما نيست و خودش عقب اطاق زِرهى بشما سخن ميراند! عجيب است كه هنوز ملت بيدار نشده و غافل اند و ندانسته پى يک رهبر بى خِرد روان استند.

همرسانی کنید!