ویدیو/ درگیری عدالت خواهان هرات با پولیس ضد شورش

آریانا نیوز: تجمع مردم هرات در حمایت از نامزدان مورد اعتمادشان به درگیری با پولیس انجامید…

روز گذشته جمع کثیری از مردم هرات به حمایت از نامزدان مورد اعتمادشان مقابل کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی تجمع کردند که در نتیجه این تجمع به درگیری میان مردم و پولیس انجامید.

همرسانی کنید!