ویدیو/ وضعیت دردناک زندانیان در زندان های طالبان

آریانا نیوز: این مرد که زندانی طالبان در پکتیکا و به شدت بیمار است می‌گوید که نیازهای اولیه زنده گی در زندان را ندارد و هیچ محکمه ای برای وی برگزار نشده، و حتی امکانات نماز خواندن را هم ندارد…

 

همرسانی کنید!