ویدیو/ خودکشی معلم پس از قتل متعلم!

آریانا نیوز: در مکتبی در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا معلم صنف بعد از نافرمانی متعلم او را مورد لت و کوب قرار داده و به زمین می‌کوبد و طفل درجا کشته می‌شود. معلم خاطی بعد از این اتفاق خودکشی کرد…

همرسانی کنید!