ویدیو/ خشونت نیروهای امنیتی هندی علیه زنان مسلمان

آریانا نیوز: به دنبال اعتراضات شهروندان مسلمان هندی به لایحه تبعیض مذهبی، ویدیویی از خشونت شدید نیروهای امنیتی علیه معترضان زن در رسانه ها نشر شده است…

در این ویدیو نیروهای امنیتی هندی شماری از زنان محصل مسلمان معترض به تصویب لایحه جدید تبعیض دینی در هند را در شهر نیودهلی مورد لت و کوب قرار می دهند.

همرسانی کنید!