ویدیو/ هشدار فرد نزدیک به حکمتیار به منتقدان طالبان در کشورهای خارجی

آریانا نیوز: تواب عبدالله، از نزدیکان گلبدین حکمتیار و ساکن فعلی کانادا، منتقدان طالبان را در کشور های خارجی، خاصتاً در کانادا، تهدید به مرگ می‌کند…

همرسانی کنید!