ویدیوی دیده نشده از حمله بر کاروان جنرال دوستم

آریانا نیوز: ویدیویی از حمله طالبان بالای کاروان جنرال دوستم راه بلخ-شبرغان…

چند روز پیش کاروان جنرال دوستم چندین بار مورد حمله جنگجویان گروه طالبان قرار گرفت.

حمله بر كاروان‌ جنرال دوستم در راه بلخ-شبرغان در حالی صورت گرفت که وی میخواست به شبرغان برود.

همرسانی کنید!