5 میزان 1398 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ افشاگری جنرال مراد از پشت پرده ترور جنرال دوستم

آریانا نیوز: جنرال مراد طی سخنانی مدعی شد که داکتر غنی پلان قتل و ترور جنرال دوستم را در فاریاب ریخته بود…

جنرال مراد گفت: داکتر غنی خودش پلان قتل و ترور جنرال دوستم را در فاریاب ریخته بود و این من بودم که جنرال دوستم را نجات دادم.

همرسانی کنید!