ویدیو/ جنایات بشری طالبان در پنجشیر

آریانا نیوز: منابع می‌گویند که طالبان بار دیگر در پنجشیر دست به جنایات بشری زده و مردم‌ را به‌جرم ارتباط با مقاومت‌گران لت‌و‌کوب و شکنجه می‌کنند…

از سوی هم دو باشنده‌ی پنجشیر ادعا می‌کنند که طالبان آنان را شکنجه کرده و از آنان خواسته‌اند تا انبار مقاومت‌گران را نشان دهند.

همرسانی کنید!