26 سنبله 1400 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ تخریب قلعه‌ تاریخی گرشک ولایت هلمند توسط طالبان

آریانا نیوز: طالبان در حال تخریب قلعه تاریخی گرشک در هلمند استند و در محل آن یک مدرسه دینی می سازند….

به گفته باشنده گان گرشک، طالبان در حال تخریب بالا حصار قدیمی گرشک و ساختن مدرسه دینی در محل آن استند.

این قلعه تاریخی توسط سردار صدیق خان ساخته شده است. قلعه های تاریخی هویت تاریخی کشور استند.

قدمت این قلعه به بیش از هزار سال می رسد و در دوره غزنویان نیز مورد استفاده آنها قرار می گرفت گفته می شود امیر تیمور نیز پایش را در این قلعه از دست داده است.

 

همرسانی کنید!